Ateroskleróza

Včasná diagnostika a prevence všech forem aterosklerózy

Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí a ročně vyřazují z aktivního života tisíce lidí. Známe příčinu – je to nenápadně probíhající proces aterosklerozy, který může u disponovaných osob začít již v mládí a v pozdějším věku bývá prvním projevem často bývá infarkt myokardu či moznová příhoda.

Dnešní doba s velkým pracovním nasazením bohužel nepříznivý proces často urychluje. Na druhé straně však včas odhalenou aterosklerozu dokážeme zastavit. A nejen to, odborná péče vede k reparaci již vzniklých změn.

Jak ateroskleroza vzniká

Obecně známými spouštěcími mechanismy jsou vyšší krevní tlak, vyšší hladina cholesterolu a kouření. Hlavních rizikových faktorů aterosklerózy je ale několik desítek a teprve odborné posouzení jejich vzájemného vztahu přesně určí míru rizika a strategii k jeho minimalizaci.

V nepříznivém případě (genetické dispozice, nezdravý životní styl) se začínají prvé sklerotické plátky objevovat již okolo 20. roku života a postupně narůstají. Pokud nezasáhneme, dojde nakonec k úplnému uzavření tepny.

Na naší ambulanci dokážeme odhalit prvé faktory, které by mohly v budoucnu (během cca 10-ti let) vést ke zmíněným onemocněním. Speciálním přístrojovým vyšetřením určíme vlastnosti vašich cév. Laboratorní vyšetření pak odhalí možné rizikové faktory. Kompletní analýzou a matematickým modelem zjistíme nejen časná stadia aterosklerozy, ale určíme i taktiku preventivních zásahů a nastavíme periodické kontroly podle stupně rizika.

Na naší ambulanci dokážeme odhalit prvé faktory, které by mohly v budoucnu (během cca 10-ti let) vést ke zmíněným onemocněním. Speciálním přístrojovým vyšetřením určíme vlastnosti vašich cév. Laboratorní vyšetření pak odhalí možné rizikové faktory. Kompletní analýzou a matematickým modelem zjistíme nejen časná stadia aterosklerozy, ale určíme i taktiku preventivních zásahů a nastavíme periodické kontroly podle stupně rizika.

Všechny Vaše dotazy zodpovíme po vyšetření, na které se můžete
objednat na tel. 608 865 233 každý den, nejlépe mezi 10 a 13 hodinou.
Kontaktovat nás můžete také na email ové adrese cevamb@petrlik.cz